Photo: unknown

Info

Date
1978/05
Activities
Choreography
City
Kyoto, Nagoya
Country
Japan
Venue
Nagoya Ginran Minami-za, Kyoto University Seibu Auditorium
Organizer
Mesukazan Vol.III
Performers
Compaigne Ariadone
Planning and Production
Kaiou Kikaku
Producer
Ko Murobushi
Choreography
Maro Akaji, Ko Murobushi, Ushio Amagatsu, Tetsuro Tamura, Osamu Osuga, Dairakudakan, Butoh ha Sebi

Description

Mesukazan series Vol.III. of Ariadone no kai. It was choreographed by members of Dairakudakan and directed by Akaji Maro.

Photo

Document

001 letter