Ichikawa
Komusou-wandering monk
1976/07/30, 31, 08/01 | Hokuryukyo | More info »